جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 245
کلاسه پرونده : 79/372
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی قلی پور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 بند ب از شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آزمون فرهنگیان سال 1329
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در آزمون سال 79 در رشته کارشناسی آموزش ابتدائی در آموزش ضمن خدمت در شته آموزش ابتدائی پذیرفته شده ام لکن هنگام ثنبت نام به استناد اینکه طبق دستورالعمل آموزش فارغ التحصیل سالهای 1369 الی 1373 دوره کاردانی رشته آموزش ابتدائی مجاز به شرکت در هیچ یک از رشته ها نمی باشنداز ثبت نام اینجانب استنکاف ورزیده اند0 باتوجه به اصول مسلم و صیح قانون اساسی و آزادیهای مصرح در آن که حق تحصیل نیز طبق اصل 43 یکی از آنها است منطبق با اصول قانون اساسی نیست 0 آیا شرایط تحمیلی و خلاف شرع و قانون در موضوع مانحن فیه مبنی بر سلب آزادی ادامه تحصیل امری قانونی و نافذ است 0 با توجه به مراتب فوق ابطال دستورالعمل فوق را در قسمت مورد نظر دارم 0 مدیر کل حقوقی وزارت اموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2612/810 مورخ 6/4/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 28/3168/610 مورخ 29/1/1380 اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی نموده است 0 در نامه مزبور آمده است ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دارندگان مدرک کاردانی که مدرک خود را بمجوز شورای عالی آموزش و پرورش اخذ نموده اند اجازه شرکت در آزمون فرهنگیان سال 1329 را نداده است لذا در تبصره 2 ذیل شرایط به صراحت بموضوع ممنوعیت شرکت این عده از داوطلبان اشاره داشت که داوطلبان با علم و آگاهی و در صورت داشتن شرایط اقدام به ثبت نام نمایندو موضوع عدم رعایت ضوابط و شرایط عمومی واختصاص (عمدی یا سهوی ) در هر مرحله از تحصیل مشخص شود موجب حذف نام فرد از لیست اسامی شده و قبولی اش لم یکن تلقی می گردد0 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 2418/21/80 مورخ 28/7/1380 اعلام داشته اند، موضوع تبصره 2بند(ب ) شرایط داوطلبان از دفترچه آزمون فرهنگیان سال 1329 در جلسه مورخ 26/2/1380ففهاء مخترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و برسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
بشرح نامه شماره 2418/21/80 مورخ 28/2/1380 تبصره 3 بند(ب ) شرایط داوطلبان مندرج در دفتر آزمون فرهنگیان سال 1379 حسب نظر به مورخ 26/7/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به اینکه مفاد تبصره مذکور متضمن شرایط و ضوابط داوطلبان شرکت در آزمون رشته های تحصیلی موردنظر در حدود مقررات و صلاحیت واختیارات قانونی مربوطه تنظیم ومقرر شده است ، تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون نیز ندارد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
245
تاریخ تصویب :
1380/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :