جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


نظریه شماره : 225/227/ 1/60

سئوال در مورد مستغلی دو حکم تعدیل صادر شده است یکی از طرف دادگاه و دیگری از طرف دفتر معاملات مسکن و این دو حکم بایکدیگر اختلاف و تفاوت دارند کدامیک قابل اجراء است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
نظر به اینکه طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم واصل شصت ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری بوده و اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است رای صادر از دادگاه دادگستری معتبرولازم الاجراءمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
225
تاریخ تصویب :
1360/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :