جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


نظریه شماره : 619/7 1/ 2/63

سئوال آیا مدیران دفاتر دادگاههای حقوقی که در تشکیلات جدید سمت مدیریت اجراء از ابلاغ آنان حذف شده است ، بازهم مسئول اجراء احکام قطعی حقوقی آن دادگاهها میباشندیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
برابر ماده 85 قانون اصول تشکیلات ،مدیریت اجرای احکام حقوقی دادگاهها نیاز به ابلاغ دارد بنابراین احکام حقوقی مورداستعلام را فقط مرجعی مبتواند بموقع اجراء بگذارد که ابلاغ خاص برای این امریاابلاغ کلی برای اجراءاحکام دادگاههای مربوطه داشته باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
619
تاریخ تصویب :
1363/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :