جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ 18/1/1381 شماره دادنامه 2 و 3 و4 کلاسه پرونده 78/452
و 79/90/80/359

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح تبصره 4ماده واحده قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی و همچنین ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب 1364 تصویب آئین نامه های اجرائی قوانین مذکور را با رعایت تشریفات مربوط به هیات وزیران محل کرده است 0 بنابراین وضع آئین نامه در قلمرو مقررات دو قانون فوق الذکر از جمله در مورد تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی و شاغلان فنی در آن توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی و شاغلان فنی در آن مصوب 1/12/1377 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/359و79/90و78/452 5/2/1381

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : عده ای از دندانسازان تجربی 2- انجمن دندانسازی و تجربی کشور0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال موادی از آئین نامه تاسیس و آموزش لابراتوارهای پروتزهای دندانی و شاغلان فنی آن مصوب وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشکی
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، درمان و آموزش پزشکی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعینی وضع شغلی دانسازان تجربی مصوب 7/4/1366 مجلس شورای اسلامی به دندانسازانی که دارای حداقل 10 سال سابقه کار ومدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی بوده اند اجازه داده شده بدون دخالت در کاردندانپزشکی به کار قالب گیری و دندانسازانی که دارای حداقل 10 سال سابقه کار ومدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی بوده اند اجازه داده شد بدون دخالت در کار دندانپزشکی به کار قالب گیری و داندانسازی ادامه بدهند0 بر این اساس موکلین بنده که آن زمان حائز شرایط بوده اند با بررسی لازم و تکمیل پرونده هر کدام مجوز اشتغال به کار تحصیل و تا کنون به صورت مداوم و بدون هیچگونه تغییر و تبدیلی بدر ماهیت شغلی به کار قالب گیری و داندانسازی بدون دخالت در امور پزشکی برابر مقررات مربوط مشغول بوده وهستند0 متاسفانه در مورخ 1/12/1377 آئین نامه تاسیس لابراتور پروتزهای داندانی و شاغلین فنی در آن توسط وزارت فوق الاشاره در21ماده و 10تبصره تصویب شد که بضی از موادآن (ماده 6- تبصره یک ، 3 ،4ماده 7 ماده 8- تبصره 3 ماده 9- بندهای 3و7و13 ماده 10- مواد12 ، 14 ، 17 و21) مغایرت صریح با اصول 22 و 28 قانون اساسی و اصل استصحاب وقوانین عادی من جمله قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 و تبصره 5 ماده واحده و آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر دارد0 بنابه مراتب تقاضای ابطال آئین نامه مذکور را می نماید0
مدیر کل دفتر حقوقی وامور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8235/ن مورخ 11/10/1380 ضمن دفاع در خصوص مواد موردنظر آئین نامه مورد شکایت بشرح نامه شماره پروتزهای دندانی و شاغلان فنی به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 1367وماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی ومواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334و اصلاحات بعدی آن تصویب گردیده است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نقل از روزنامه رسمی شماره 16668 مورخ 1/3/1381

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1381/01/18
تاریخ ابلاغ :
1381/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :