جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2661/257/6 /60

سئوال آیا میتوان اموال شرکت با مسئولیت محدود رادرقبال بدهی احد از سهامدارن آن شرکت توقیف نمود یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب دلالت مواد583و588 قانون تجارت ، شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده و دارائی آنها نیز جدا و مستقل از دارائی شرکاء است ، چنانکه این امرازامور متمایزکننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و مواد بسیاری از قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکتها از جمله مواد211و215 (بطور کلی مقررات تصفیه امورشرکتها، مواد202 ببعد) قانون تجارت و مواد208و213و217 و223و224و225 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت موید این امر است و شرکت با مسئولتیت محدود نیز جرء گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکاء در آن نقشی ندارد بنابراین توقیف اموال شرکت بامسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانونی است ، مقررات ماده 129 قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنی که به شخصیت شرکاء نظر دارد ودارای جنبه استثنائی است معذالک درهمین مورداستثنائی نیزبه طلبکاران شخصی شرکاء حق نداده است که طلب خود را مادم که شرکت مربوط منحل نشده است از دارائی شرکت تامین یاوصول کنندو این امر هم خو موید نظر بالااست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2661
تاریخ تصویب :
1360/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :