جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1248/257/ 3/62

سئوال - نحوه اجراء احکامی که علیه ادارات دولتی یا شهرداریها یا بنیاد مستضعفان صادر میشود چیست و ضمانت اجراء آنهاکدامست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر ا ست :
الف - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 که موید تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 میباشد نحوه پرداخت وجوه مربوط به محکوم به احکام صادره علیه دولت را روشن نموده و در صورت عدم رعایت مقررات فوق ماده 129قانون مجازات عمومی که بقوت خود باقیست میتواند ضامن اجرای مفاد احکام صادره از دادگاههای دادگستری باشد.
ب - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 نحوه پرداخت وجوه محکوم به مربوط به احکام صادره علیه شهرداریها و همچنین اجرائیه های ثبتی ومراجع قانونی دیگر را روشن نموده و در ماده واحده یاد شده و تبصره ذیل آن نیز ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده است .
ج در مورد بنیاد مستضعفان مقررات خاصی پیش بینی نشده و مقررات قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجراء دارد.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1248
تاریخ تصویب :
1362/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :