جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6559/247/12/59

سئوال ترکه اشخاص خارجی را که طبق فصل نهم قانون امور حسبی باید به نسول دولت متبوع متوفی تسلیم نمود آیا میتوان مستقیما" به نماینده دولت متوفی تحویل داد یا اینکه لازمست که از طریق اداره حقوقی اقدام بعمل آید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به وظائف اداره حقوقی ، بنظر میرسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنوسل دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6559
تاریخ تصویب :
1359/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :