جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1521/237/ 9/59

سئوال شخصی در محل اقامت دائمی خود ( ورامین ) فوت نموده واملاک او بعضا" در رضائیه و بعضا" در ورامین میباشد0 کدام دادگاه صالح به رسیدگی بدرخواست گواهی انحصار وراثت است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت متقاضی انحصاروراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صلح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تاثیری درصلاحیت محلی دادگاه ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1521
تاریخ تصویب :
1359/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :