جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5076/177/10/62

سئوال - آیا درمورد صغار مفقودین جنگ تحمیلی ، در صورت حیات جد پدری نیازی به تعیین امین میباشد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در خصوص صغار وو امور مربوط به آنان چون با حضور پدرنیز جدپدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد نداردولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افرادغیرمحجورتحت ولایت نخواهند بودبنابراین اگر از طرف خود غائب تعیین تکلیف نشده باشد و قانونا" نیز کسی حق تصدی امور را نداشته باشددادگاه برابر ماده 1012 قانون مدنی برای اداره اموال غائب اقدام به تعیین امین خواهدنمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5076
تاریخ تصویب :
1362/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :