جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


نظریه شماره : 651/7 19/2/1360

سئوال : گواهیهای پزشک قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزان سندیت دارد ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مورد اینکه گواهیهای پزشکی قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزانی سندیت دارد بایدگفت که رجوع به پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعده عقلانی رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبراست ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است اعتباری ندارد . و در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظرمتخصصین و کارشناس ( پزشک قانونی ) از شخص مذکور وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختبار بعمل می آید و اصولا" نظریه کارشناس در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و آنچه ذکرشد با مواد57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 460 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مطابق است .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
651
تاریخ تصویب :
1360/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :