جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3142/127/ 8/62

سئوال نحوه مطالبه و واخواست سفته های عندالمطالبه چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطالبه وجه سفته و در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق مییابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه سفته مستحضرشود و این آگاهی وقتی قانونا" محقق میشود که مراتب طبق ملاک ماده 709 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شد باشد0 بنابراین در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3142
تاریخ تصویب :
1362/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :