جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


نظریه شماره : 240/157/ 1/63

سئوال - شرکت ... تحت پوشش وزارت بازرگانی قرارگرفته است ، آیا میتوان سود سهام آنرا بصاحبانش داد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی چنین است :
لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم از بخش عمومی وخصوصی مصوب خرداد 1358 ازامکان عدم پرداخت سود سهامی که ضرورت تقسیم آن در مجمع عومی شرکت تایید شده باشد به سهامداران شرکتهای خصوصی که اموالشان بلامعارض است حکایتی ندارد لذا پرداخت سود سهام به سهامداران مذکوربارعایت مندرجات اساسنامه شرکت ومقررات قانون تجارت بلااشکال بنظرمیرسد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1363/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :