جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5844/237/11/62

سئوال آیا رعایت مواد46 و47 و48 ثانون ثبت اسناد و املاک لازم است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
به لحاظ عدم وجود و عدم تصویب قانونی که ناسخ مواد46و47 و48 قانون ثبت باشد مقررات مواد فوق بقوت خود باقی بوده و لازم الرعاینه است و از طرف شورای نگهبان هم در مورد غیرشرعی بودن مواد46و47و48 قانون ثبت اظهارنظرنشده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5844
تاریخ تصویب :
1362/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :