جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3241/7 8/ 6/59

سئوال زن و شوهری ایرانی و یهودی طبق مقررات مذهبی خودشان در خارج از کشور اقدام بطلاق نموده اند، آیا کنسولگری دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند آنرا ثبت نماید یا احتیاج بصدور حکم از محاکم ایران دارد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
نظر به اینکه بر اساس درخواست طرفین و با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حکم طلاق صادرشده است ثبت آن بلااشکال میباشد و نیازی بصدور حکمی از ناحیه محاکم ایرانی نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3241
تاریخ تصویب :
1359/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :