جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6096/277/11/61

سئوال زن و شوهری در استرالیا تراضی به طلاق نموده و از سفارت جمهوری اسلامی ایران درخواست انجام آنرا دارند0تکلیف سفارت چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، در مواردیکه بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست ، لذا زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هرگاه درباره طلاق توافق داشته باشندمراجعه به دادگاه ضرورت ندارد و بعد از جاری شدن صیغه طلاق ، به استناد قسمت اخیر ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355، بدرخواست طرفین کنسسولگری باید اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه کنسولگری بنماید و در صورتکی امکان اجرای تشریفات طلاق در نمایندگی وجودنداشته باشد انجام طالق با اعطای وکالت امکان پذیر میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6096
تاریخ تصویب :
1361/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :