جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


نظریه شماره : 101/7 8/ 1/62

سئوال اگر سردفتر یا دفتریاری بعلت ارتکاب چند تخلف ، چندفقره محکومیت پیداکرده باشد آیا تمام مجازاتها باید اجراءشود یا فقط مجازات اشد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تخلفات انتظامی متعدد سردفتران و دفتریاران رانمیتوان در عداد جرائم جزائی قرارداد بنابراین چنانچه سردفتریادفتریاری به لحاظ ارتکاب تخلفات متعددی تحت تعقیب واقع شودوبمجازاتهای انتظامی مختلفی محکوم گردد کلیه مجازاتها در صورتکیه قابل جمع باشد درباره او قابل اعمال و اجراء خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
101
تاریخ تصویب :
1362/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :