جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/12/70 شماره دادنامه : 401/20 مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده عده ای به اتهام شرکت در نزاع دستجمعی مورد تعقیب قرار گرفته اند آقای بازپرس دادسرای عمومی باختران به استناد مقررات قانون تقسیمات کشوری مصوب 1369 و اینکه سنجابی که محل وقوع جرائم انتسابی اعلام گردیده جزو حوزه قضائی اسلام آباد غرب می باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اسلام آباد غرب قرار عدم صلاحیت صادر نموده دادسرای عمومی اسلام آباد غرب به این استدلال که رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 33 ـ 30/3/52 انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی را موجب نفی صلاحیت دادگاه در حال رسیدگی ندانسته و به قیاس اولویت در تحقیقات مقدماتی به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی باختران قرار عدم صلاحیت صادر کرده و با حدوث اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده .
« رای »
نظر به اینکه مناظر تعیین و تشخیص صلاحیت مراجع قضائی تقسیمات قضائی کشور است که در کلیه موارد و با تقسیمات کشوری مطابقت ندارد و با توجه به مندرجات اوراق پرونده معلوم نیست که تغییر تقسیمات کشوری و انتزاع بخش سنجابی از حوزه باختران و الحاق آن به اسلام آباد غرب موجب تغییر در حوزه قضائی محل های مزبور نیز شده یا خیر اتخاذ تصمیم در خصوص حل اختلاف در صلاحیت فعلا مقدور نیست پرونده اعاده می شود تا پس از رفع نقص مزبور ارسال گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
401
تاریخ تصویب :
1370/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :