جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 663/3 به تاریخ رسیدگی 19/10/71
« رای »
مصوبه شماره 102/701/103/24 وزارت دادگستری مربوط به ارسال 1345 که دادگاه حقوقی دو مستقل تفرش به استناد آن قرار عدم صلاحیت صادر نموده مربوط به زمانی است که تهران مرکز استان مرکزی بوده لکن بعداً بر طبق قانون تقسیمات کشوری وفق مصوبات هیئت وزیران استان مرکزی ( به مدیریت شهرستان اراک ) و استان تهران
به مرکزیت تهران تشکیل گردیده اخیراً هم در اجرای ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 قائم مقام هیئت وزیران به موجب مصوبه 84900/ت123 ک ـ 1/8/1369 سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان مرکزی به مرکزیت شهر اراک را تصویب نموده که به موجب بند 3 این مصوبه شهرستان تفرش به مرکزیت شهر تفرش مشتمل بر بخش مرکزی و بخش فراهان به مرکزیت روستای مهین شامل دهستانهای فشک و مهنین است بنا به مراتب و با عنایت به محتویات پرونده و خواسته دعوی و با لحاظ مواد 12 و 14 قانون مصوب 1362 با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل تفرش در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی دو مستقل شهرستان تفرش ارسال می دارد .»

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
663
تاریخ تصویب :
1371/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :