جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 3110/1/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مواد 105و120 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
دادرس دادگاه عمومی در صدور حکم بر محکومیت متهم به زنا بدون وجود هر گونه مدرک شرعی ، صرفا" به استناد علم خود بدون ذکرمستند و مبانی علم ، و در صدور دستور اجرای حکم شلاق بدون قطعیت حکم و متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم ،مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1376/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :