جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 1909/ت 26343ه 1/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/1/1381 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شورای عالی پیگیری امور استانها به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور افراد زیر تشکیل گردد:
1- وزیر کشور
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- وزیر بازرگانی
4- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- چهارنفر از استانداران به انتخاب آنان
7- وزیر ذیربط(حسب مورد)
دبیرخانه شورای یاد شده در وزارت کشور مستقر خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :