جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 4143/ت 26314ه 4/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 55820 مورخ 21/1/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 52162/ت 25835ه مورخ 15/11/1380 لغو می گردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :