جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 3217/ت 26158ک 31/1/1381

وزاری عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1373 در جلسات مورخ 29/10/1380و10/11/1380 با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت 24794ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی بشرح زیر اصلاح می گردد:
1- زیرنویس بشرح زیر به تعرفه 40/8802 اضافه می گردد:
هواپیماهای با وزن بیشتر از سی هزار(000/30) کیلوگرم (بدون بار ومسافر) از پرداخت سود بازرگانی معاف است .
2- سود بازرگانی قطعات گوشی تلفن همراه در بند (2) زیرنویس یک ستاره تعرفه 20/8525 از ده درصد (10%) به پنج درصد (5%) کاهش می یابد.
3- سود بازرگانی گوشی تلفن همراه در بند(3) زیرنویس یک ستاره تعرفه 20/8525 از چهل درصد(40%)به بیست درصد(20%) کاهش می یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 26/1/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1380/11/10
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :