جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 322/دش 1/2/1381
به پیوست مصوبه جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حداقل مناسبتهای پیشنهادی که لازم است درتقویم های سال 1381 هجری - شمسی درج شود برای اجرا ابلاغ می شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی -سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :