جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 323/دش 1/2/1381

(مصوب جلسه 494مورخ 20/1/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، پیشنهاد (نامه شماره 42844/700مورخ 7/11/1380) عضویت وزر امور خارجه در شورای عالی اطلاع رسانی را تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1381/01/20
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :