جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 165/310 8/2/1381

استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
در اچرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 19/1/1381، طرح جامع شهر آذرشهر را که در اجرای بند (2) ازماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 12/11/1379 در شورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود را موردبررسی و ضمن تصویب طرح مذکور مقرر نمود:
باغات واقع در حاشیه رودخانه جنوبی شهر را پس از بررسی در کمیته فنی عنداللزوم از محدوده طرح حذف گردد.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فهرنگی آن ومالا" آسایش و رفاه وسلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر آذرشهر بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1390) معادل 42411 نفر رد محدوده ای به وسعت 54/737 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر(با تراکم ناخالص پیشنهادی 89 نفر در هکتار وتراکم مسکونی خالص پیشنهادی 217 نفر در هکتار) تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایرمراجع ذیربط رسانیده شود
اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی ومعماری دبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/01/19
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :