جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 168/310 8/2/1381

استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعمای استان ایلام
در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/1/1381، طرح توسعه وعمران (جامع ) شهرستان مهران را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف ) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب نامه شماره 70971/ت 407-و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 25/8/1379 در شورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بودرابررسی و ضمن تاکید بر منظور نمودن محل شهرکهای صنعتی مصوب موجود در طرح مورد تصویب نهایی قرارداد.
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان مهران در سال افق طرح (1400) معادل 80855 نفر(2/64 درصد شهری و8/35 درصد روستایی )، تهیه شده و انساد آن به شرح زیر می باشد:
سندشماره 1- نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی
سندشماره 2- ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سندشماره 3- سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سندشماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون شهرسازی ومعماری ودبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/01/19
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :