جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 6599/ت 22175ه 18/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37/3/1/14365 مورخ 27/12/1379 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تاکسی ها و تاکسی های موقت شهر تهران با بیش از پانزده سال عمرکه به تشخیص ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها قابل اصلاح نباشند ، فرسوده محسوب می شوند و وزارت کشور مکلف است نسبت به جایگزینی و امحای آنها با خودروهای نو تولید داخلی که ضوابط لازم را دارند، اقدام نماید.
تبصره - دستورالعمل های اجرائی لازم ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور تهیه و اعلام می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/08
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :