جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 2521/ت 26352ه 18/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 700/1 مورخ 26/1/1381 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- روادید ورود به ایران برای خریداران ، دست اندرکاران و تجار فرش دعوت شده به ایران به صورت 15روزه صادر می گردد. این روادید فقط در فرودگاه بین المللی مهرآباد صادر می شود.
2- از تاریخ لازم االجرا شدن این تصویبنامه تجار داخلی درخواستهای خود را به صورت مستقیم به اداره کل گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه ارائه نمی نمایند.
3- اداره کل گذرنامه و رادید وزارت امور خارجه در ارتباط با روادید برای اتباع آمریکایی حداکثر ظرف یک هفته و برای اتباع اروپایی حداکثر ظرف 48 ساعت پاسخ خود را اعلام می نماید و طرف تجاری خارج می تواند با شماره مرجعی که به وی اعلام می شود به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع مراجعه نموده وروادید خود راتحویل بگیرد.
معاون اول رئئس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
موضوع :