جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 605/دش 15/2/1381

(مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381، به پیشنهاد جمعی از اعضای هیئ عملی دانشگاه تبریز و نامه مورخ 28/11/1380 دبیرخانه شورای عالی ، درباره استمرار بهره مندی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و پژوهشی از توانایی های علمی استادان بازنشسته تصویب کرد:
با توجه به شان ومنزلت اعضای هیئت علمی ، مشروط به اینکه استمرار همکاری استادان مجرب دانشگاه ها بعد از بازنشستگی موجب عدم جذب نیروهای جدیدنشود، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از برسی ورفع موانع اداری وحقوقی تسهیلاتی را برای بهره مندی دانشگاه ها وموسسات آموزشی و پژوهشی از توانایی های علمی آن عده از اعضای هیئت علمی بازنشسته که مایل به ادامه فعالیت هستند فراهم نمایند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/01/20
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :