جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1223/71
شماره دادنامه : 918/20
تاریخ رسیدگی : 23/12/71
فرجامخواه : تجدید نظرخواهی محکوم علیه و وکیل او
فرجامخواسته : دادنامه شماره 51510/9/71 صادره ازشعبه هفتم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند...هفتاد ساله به اتهام قتل عمدی آقای (ص ) در اثر ضرب وارده به جمجمه با وسیله ای شبیه هوکا(تیشه ) تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست که (درآن ) از جمله به شهادت شهود، اظهارات متهم و اقرار او به درگیری با مقتول و وارد کردن ضرباتی به سر همچنین اقرار به فرار از صحنه و غیره استناد شده است پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در جلسه 30/4/71 با استماع شکایت شکات که خواهان قصاص متهم می باشند از متهم با حضوروکیلش تحقیق شده است.وی می گوید:(اتهام را قبول ندارم 0 من نزده ام 0 با... مقتول درگیری لفظی پیدا کردیم او با چوب مرا زد 0من هم با سنگ به او زدم وقتی دید صورتم خونی است عقب عقب رفت به داخل جوی افتاد . دستم هوکا نبوده است ) سپس اضافه کرده ( بله درگیرشدم ، ولی اظهارات شهود را قبول ندارم اگر در دادگاه بگویند قبول می کنم ... از ترس فرارکردم 0) وی در جواب سوال دادگاه می گوید:(شهادت بانوان ...3...2...1 همچنین برگ استشهاد را قبول ندارم ... این خانم را می شناسم بامن دشمنی ندارند... قبول دارم که علت مرگ ...(مقتول ) درگیری با من بوده است.) دادگاه از یکایک شهود استماع شهادت کرده و یکی از شهود اظهار داشته و قسم خورده است که (با چشم خودش دیده به سر (ص ) زد .)
وکیل متهم به لایحه تقدیمی خود استناد کرده است. دادگاه مورد را لوث تشخیص داده است. به شرح صورتجلسه 2/9/71 شکات اظهار داشته اند . به شکایت خود باقی هستم 0 ازمتهم دلیل بیگناهی مطالبه شد، جواب داده دلیل معتبری بر بیگناهی خود ندارد . برادرو پسران مقتول سوگند یاد کرده اند . وکیل متهم با بیاناتی برائت موکل را تقاضا کرده است.
دادگاه با اعلام ختم دادرسی و با ذکر دلایل و اجرای قسامه (بر وفق ماده 239) جرم انتسابی متهم را محرز تشخیص داده ووبر طبق ماده 206 و به استناد آیه شریفه قرآن مجید وبنابردرخواست اولیای دم حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.
محکوم علیه و وکیل او به حکم صادره اعتراض کرده اند...دادگاه طی نظریه مورخه 23/9/71 در عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دویوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تاییدحکم معترض عنه مشاوره نموده به اکثریت آراء چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد کیفرخواست و حکم دادگاه دلایل استنادیه در آن و نظر به اینکه از جانب محکوم علیه و وکیل اوایراد و اشکال موجهی اقامه نشده و به نظر نمی رسد، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
918
تاریخ تصویب :
1371/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :