جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 27358519
شماره دادنامه : 372
تاریخ رسیدگی : 5/12/70
فرجامخواه : مراد
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 191010/8/70 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : مراد فرزند ... 40 ساله متهم است. به قتل عمدی مرحوم احمد و سرقت اتومبیل وی و فروش آن ، بدین شرح که متهم در صفحه 148 گفته : (با مقتول حدود سه سال قبل از با همدیگر اختلاف داشتیم به خاطر این که با همسر من رابطه نامشروع داشت و مقتول مستخدم مدرسه بوده و دو تا دخترم درآن مدرسه درس می خواندند و... دخترانم (به من می گفتند) مقتول به مامتلک می گویدو برایمان مزاحمت ایجاد می کند و دیگر سر مسافرکشی با همدیگر درگیر شدیم و چندبار مرا کتک کاری کرد و من پارسال یک شب به عید نوروز سال 68 مانده بود و مقتول یک دستگاه وانت پیکان به شماره ... داشت که به عنوان کرایه از... تا روستای ... به مبلغ پنجهزارتومان کرایه کردم و ساعت 5/5 غروب از... راه افتادیم و در بین راه از... تا پمپ بنزین ... من رانندگی می کردم و از پمپ بنزین تا جاده فرعی مقتول رانندگی می کرد و تا زمانی که از جاده اصلی به فرعی که خاکی بود آمدیم ساعت حدودا" 5/3 بامداد بود . مقتول ناراحت شد و گفت (چرا مرا به این خاکی و بی راهه آوردی 0) حدود یک کیلومتر از جاده خاکی رفته بودیم لاستیک عقب پنجر شد و مقتول آمد پایین و چوبی داخل ماشین داشت بیرون آورد و چند چوب روی سر من زد و سر من زد و سر و صورت من شکست.من ناراحت شدم و با چاقو ضامن دار به او حمله ور شدم و چند چاقو به ایشان زدم و چون هوا تاریک بود ندانستم چاقو به کجای ایشان اصابت کرد بعد از دستم فرارکردهرچه گشتم او را پیدا نکردم 0 من هم سوار ماشین مقتول شدم و شب آمدم به روستای ...رفتم منزل مادرم وصبح زود ساعت 6 رفتم ... و ماشین را بردم ... داخل گاراژ قایم کردم و بعد از یک ماه بیرون آوردم و بردم ... فروختم به آقای (ف به مبلغ سیصد هزارتومان و انگیزه اینکه او را به قتل رساندم به خاطر این که انتقام بگیرم ومن با چاقو ایشان را به قتل رساندم و اتهام را قبول دارم 0) (وی ) در بازجوییها بزه انتسابی را پذیرفته ولی در محضر دادگاه انکارکرده است.
براساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 30130/2/70 تقاضای تعیین کیفر کرده ودادگاه کیفری یک ... طی دادنامه شماره 191010/8/70 با توجه به محتویات پرونده واقاریر صریح متهم و اظهارات آقای (ف ) مبنی بر خرید خودرو متعلق به مقتول از متهم و اظهارات شهود در صفحات 7و8و43 مبنی بر اینکه خودرو مقتول را در فاصله اندکی پس از قتل در دست متهم مشاهده نموده اند و ارائه قولنامه جعلی از سوی متهم به دادگاه وعدم ابراز دفاع موثر و منطقی وی و اظهارات بی وجه و غیر مدلل او و احراز بزه انتسابی متهم را به قصاص نفس پس از رعایت غبطه صغار محکوم نموده و به استناد مادتین 108و110 قانون تعزیرات نیز به محکومیت متهم به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری رای صادر کرده که مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته مبنی بر اینکه (ماشین را از آقای غلامرضا خریداری نموده ام و هیچگونه خبری از سرقتی بودن آن نداشته ام و قولنامه آن توسط آقای هوشنگ نوشته شده ، چراایشان رااحضارننموده و با نظر کارشناس مبادرت به خط شناسی نمی کنیدواظهارات آقای قربان را رد می نمایم ) و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه مزبوربه نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزازش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 191010/8/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده وامعان نظر در آن و باتوجه به احراز بزه انتسابی (علم قاضی محترم به آن با وجود زمینه برای حصول علم ) درخواست تجدیدنظر با هیج یک از مواد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 67 تطبیق نمی کند و با رد درخواست تجدیدنظر حکم شماره 191010/8/70 شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... ابرام می گردد .پرونده به مرجع مربوط ارجاع گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1370/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :