جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


حکم شماره : 2948-30/11/18

رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور
اگرنماینده اداره دارائی درزیرحکم بنویسد(به دیوان کشورمراجعه خواهدشدتقاضا میشود پرونده را به آنجابفرستید) این عبارت دلیل فرجام خواهی نیست .
مرجع :

"آئین رویه دادرسی کیفری - گردآورنده سیدمحمدعلی کشاورزصدر-از انتشارات ابن سینا- چاپ اول سال 1348" صفحه 430
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2948
تاریخ تصویب :
1318/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :