جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2/16/3529
شماره دادنامه : 598
تاریخ رسیدگی : 30/10/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش دادنامه شماره 832 این شعبه مبنی بر اینکه :
(با عنایت به انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و در محضر قاضی محترم دادگاه رسیدگی کننده و با توجه بر اینکه امارات ظنیه در پرونده وجود دارد مورد از موارد لوث بنظر می رسد، در صورت اجرای قسامه حکم به دیه بلااشکال است ، فلذا با نقض دادنامه شماره 39/10589/6/69 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد. )
پرونده به دادگاه صادر کننده رای ارسال (شده و)به منظورارجاع به شعبه دیگر به نظر ریاست کل دادگاهها رسیده و به شعبه 27 کیفری یک ارجاع شده است.در تاریخ 26/6/70 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور اولیای دم و متهم تشکیل (شده و) اولیای دم مطالبه دیه نموده اند و متهم کماکان منکر ارتکاب بزه انتسابی است.دادگاه موردراازموارد لوث تشخیص (داده ) و چون متهم بینه ای بر بیگناهی خود اقامه نکرده پدر مقتول بیست و پنج بار به لفظ جلاله سوگند یاد کرده که متهم با موتور سیکلت مرتکب قتل غیرعمدی فرزندم ابوالفضل ... شده است. دادگاه سپس به موجب دادنامه شماره 6/720/2799/6/70 متهم را به پرداخت ده هزار درهم نقره در حق اولیای دم و ده هزارتومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است.
محکوم علیه به رای صادره معترض (شده ) و آقای رئیس دادگاه به نضر و رای خود باقی مانده (است.) سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض واردهمشاوره نموده و چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه از جانب محکوم علیه به عمل نیامده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و چون از لحاظ رعایت مقررات نیز ایرادی به رای صادره وارد نیست با رد اعتراض پرونده برای اقدام قانونی اعاده می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
598
تاریخ تصویب :
1370/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :