جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 711/2952
شماره دادنامه : 424/11
تاریخ رسیدگی :22/6/69
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 146دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته ، تجدیدنظرخواه به هنگام رانندگی با موتور سیکلت در خیابان ... در خط ویژه که مخصوص حرکت اتوبوس های واحد است با عابری تصادف می نماید که منجر به شکستگی پای صمدوم با نقص می گردد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی تصادفات که عبار و سایر وسائط نقلیه در این خط حق ورود و حرکت ندارند طرفین را(عابر مصدوم وراننده موتوررا) بالسویه مقصر دانسته با توجه به گزارش اولیه پزشک که شکستگی استخوان ساق پای راست را گواهی نموده در گزارش آخر آمده است شکستگی استخوان نازک نی و نقص عضوی از نظر ارزش عضوی یک پا ب میزان 50% و از نظر شکستگی استخوان لگن به میزان 10% نقص عضو، دادگاه با توجه به مراتب متهم را برابر ماده 152 تعزیرات به تحمل سه ماه حبس و در مورد شکستگی پا وفق ماده 151 دیات و لحاظ نصف تقصیر متهم را به پرداخت نصف خمس نصف دیه کامل و در مورد شکستگی لگن برابرماده 75 دیات از باب ارش متهم را به پرداخت هزار درهم نقره محکوم با اعتراض راکب موتور که یک نفر کارشناس اظهار نظر نموده و تقاضای جلب نظر کارشناسان را نموده (لایحه اعتراضیه به هنگام شورقرائت می شود) دادگاه حکم را صحیح (دانسته ) و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و ارواق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم نامه شماره 68368 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به قبول نظر کارشناس تصادفات وسیله محکوم علیه در دادگاه اعتراض مشارالیه از حیث توجه اتهام به وی و تعیین دیه وارد به نظر نمی رسد و حکم تجدیدنظرخواسته از جهات فوق خالی از اشکال می باشد ولی با توجه به شق 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ... از حیث تبدیل حبس به جزای نقدی که موخر بر صدور حکم تصویب و به موقع اجراءدرآمده و اینکه مهلت پرداخت دیه نیز تعیین نشده ( هر چند با توجه به تاریخ وقوع جرم مهلت منقضی و دیه حال شده )حکم تجدیدنظرخواسته از جهات فوق نقض برای رسیدگی مجدد و نشاء حکم در موارد فوق به دادگاه رسیدگی کننده عودت داده می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
424
تاریخ تصویب :
1369/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :