جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 22/20/3202
شماره دادنامه : 1001/20
تاریخ رسیدگی : 26/9/69
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف )36 ساله به اتهام ایراد صدمه به چشم (ب ) تحت تعقیب دادسرای عمومی ... واقع شده و به موجب کیفرخواست شماره 2769 تقاضای مجازات اوبه استناد ماده 55 قانون حدود و قصاص گردیده است و در دادگاه کیفری یک محاکمه وبه پرداخت 48.. درهم نقره بابت دیه آن محکوم گردیده است. وی از این رای تقاضای تجدیدنظر نموده به اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. (ب ) افسربازنشسته شکایت کرده در5/5/67 در اثر برخورد اتومبیل اینجانب با اتومبیل متهم وی از ماشین پیاده شده با شمت به چشم من زد که خونریزی کرده به بیمارستان رفتم. متهم گفته برخورد کردیم دستم به چشم مصدوم اصابت کرد. پزشک در16/5/67 گواهی نمده که به علت خونریزی داخلی ، حلجیه و وجود آب مروارید چهارماه معالجه دارد. مامور کلانتری که تحقیق کرده عده ای گفته اند که متهم با مشت به چشم مصدوم زده . محکوم علهی دردادگاه نیزاعتراف دارد که با مصدوم برخورد داشته و با دستش به چشم او اصابت نموده است. سرانجام معالجه را پزشک قانونی چنین مرقوم داشته اند دید چشم راست در حد درک نور می باشد و ضایعات به حدی است که جهت باز سازی آن به خارج کشور باید اعزام گردد و نتیجه ثابتی مطلوب نخواهد بود. اعتراض محکوم علهی برای دادگاه این است که تقاضای رسیدگی مجدد برای روشن شدن واقعیت نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموه چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. محکوم علیه ایراد و اعتراض ، موثری که مستلزم نقض رای معترض عنه باشد ننموده و از نظر طرزدادرسی نیزایرادی بر آن وارد نیست. پرونده اعاده می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1001
تاریخ تصویب :
1369/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :