جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
باوجودصدورحکم افلاس وباوجودتعیین شدن مدیرتصفیه ابلاغ اوراق به شخص مفلس قانونی نخواهدبود.
حکم شماره 2038-3/8/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2038
تاریخ تصویب :
1318/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :