جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگراخطارراجع به وقت حضوردرجلسه محاکمه مطابق قانون بطرف ابلاغ نشودودادگاه لایحه ارسالی ازطرف اوراکاشف ازاطلاع اوبه وقت بداندوآن را بجای ابلاغ اخطارمحسوب بدارداین ترتیب برخلاف مواد27و33وتبصره ماده 40 اصول محاکمات اصلاحی است .
حکم شماره 435-20/2/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
435
تاریخ تصویب :
1318/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :