جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
تسلیم برگ اخطاررفع نقص به پسر11ساله محکوم علیه قانونی نیست زیراعرفاوعادتااین سن برای تمیزدادن اهمیت این گونه برگهاکافی نیست و چنین ابلاغی برخلاف ماده 91قانون آئین دادرسی مدنی است .
حکم شماره 1835-30/11/24شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1835
تاریخ تصویب :
1324/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :