رای دیوان عالی کشور
تسلیم برگ اخطاررفع نقص به پسر11ساله محکوم علیه قانونی نیست زیراعرفاوعادتااین سن برای تمیزدادن اهمیت این گونه برگهاکافی نیست و چنین ابلاغی برخلاف ماده 91قانون آئین دادرسی مدنی است .
حکم شماره 1835-30/11/24شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1835
تاریخ تصویب :
1324/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)