جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید
قسمتی ابزار و اشیا و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری
در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و
طبق ماده 5 قانون محاکمه وزرا پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع
می نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :