جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


سئوال - با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن می باشند حال اگر راننده کارفرمای مشمول این قانون درحین انجام کار یا به مناسبت آن ، خساراتی به شخص ثالث وارد نموده و مقصر شناخته شود آیا جبران خسارات وارده به شخص ثالث بر عهده کارفرما است یا راننده و تابع کدام قانون است

شماره وتاریخ نظریه 1483/7-1/3/1381
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اگرچه 12 قانون مسئولیت مدنی" href="/tags/15772/ماده-12-قانون-مسئولیت-مدنی/" class="link">ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مقرر داشته : ( کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است ... ) اما با توجه به اینکه در خصوص خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه موتوری در ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و مواد 336 و 714 و بعد قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی وجود دارد که بر اساس این مقررات راننده یا متصدی وسیله نقلیه مقصر در بروز حادثه ، مسئول پرداخت خسارت و دیه و تحمل کیفر می باشد برای تشخیص اینکه چه کسی مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث یا پرداخت دیه را بر عهده دارد باید طبق مقررات اخیرالتصویب اقدام شود بنابراین استناد به 12 قانون مسئولیت مدنی" href="/tags/15772/ماده-12-قانون-مسئولیت-مدنی/" class="link">ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در فرض استعلام ، وجاهت قانونی ندارد0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1483
تاریخ تصویب :
1381/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :