جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 20347 21/12/1327
هیات وزیران در جلسه 18/12/1327 بنا به پیشنهاد شماره 11490 مورخ 30/11/1327 وزارت دادگستری و موافقت وزارت کشور در اجرای ماد واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 13 امردادماه 1322 تصویب نمودند که تبصره ماده اول آئین نامه قانون مزبور مصوب 15/7/1325 ملغی است 0
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است 0
از طرف نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :