جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 10440/ح 42253 26/10/1326

مواد3 و 7 آئین نامه شماره 1956رخ 27674-318 ماده 25 قانون وکالت بطریق زیراصلاح میشود:
ماده 3- وکیل سرپرست به انتخاب هیئت مدیره کانون وکلاء ازبین وکلائیکه لااقل دارای دهسال سابقه وکالت یا قضاوت بوده ومحکومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نداشته باشند انتخاب میشوند.
ماده 7- شعبه کارآموزی کانون نسبت به هریک از کارآموزان باید اختبار عملی نموده و با ملاحظه کارنامه او اظهار نظر بقبول یا رد او بنماید.
تبصره - شعبه کارآموزی از 3 نفر از وکلاء مبرز پایه یک دادگستری به انتخاب هیات مدیره کانون تشکیل میگردد0
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1326/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :