جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 8438 /ت 26475ه 31/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 102721 مورخ 25/2/1381 وزارت صنایع ومعادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نماینده سازمان صنایع و معاون به عنوان ردیف (7) به اعضای کمیته استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده (8) تصوب نامه شماره 58352/ت 25960ه مورخ 27/12/1380 اضافه می شود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/02/25
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :