×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-بند5-جزء-ب-ماده-واحده-قانون-اصلاح-تبصره-2-الحاقی-ماده-76-قانون-اصلاح-مواد72-و77-و-تبصره-ماده-76-قانون-تامین-اجتماعی-مصوب-1354
شماره 8438 /ت 26475ه 31/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 102721 مورخ 25/2/1381 وزارت صنایع ومعادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نماینده سازمان صنایع و معاون به عنوان ردیف (7) به اعضای کمیته استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده (8) تصوب نامه شماره 58352/ت 25960ه مورخ 27/12/1380 اضافه می شود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16679

تاریخ تصویب : 1381/02/25

تاریخ ابلاغ : 1381/03/18

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.