جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 7081/ت 26464ه 29/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور بشرح زیر ازموسسات خارجی وبین المللی اخذ می شود، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد:
1- طرح شرکت اشکان چینی تا سقف هفت میلیون ویکصد و شش هزارو هفتصد و نود وپنج ( 795/106/7) مارک معادل سه میلیون وششصد وسی و سه هزار و ششصد و شش ممیز پنجاه وهشت (58/646/633/3) یورو جهت خرید ماشین آلات و کوره های پخت ظروف چینی.
2- طرح شرکت نساجی کاشان تا سقف شش میلیون و پانصد و یک هزار و ششصد و هفتاد و یک (047/501/6) فرانک سوئیس جهت خرید(54) دستگاه ماشین بافندگی.
3- طرح شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک تا سقف یک میلیون و سیصد وهفتاد و دوهزار و چهل هفت (047/372/1) یورو جهت خرید ماشین آلات اضافی تولید نخ تایر.
ب - مبالغ مندرج در بند(الف ) این تصویب نامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح م باشد. هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور اضافه می گردد0
ج - صدور ضمانت نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی واخذ وثایق کافی و یا تائیدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید باز پرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط می باشد0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/02/22
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :