جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 8511/ت 26507ه 5/3/1381

هیات وزران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/278/م مورخ 29/2/1381 وزارت راه وترابری و به استناد ماده (5) اصلاحی قانون هواپیمائی کشوری - مصوب 1367- تصویب نمود:
آقای روح الدین ابوطالبی به عنوان رئیس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می شود0
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/02/29
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :