×

قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت

قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت

قانون-تمدید-قانون-راجع-به-اجازه-نامه-طبابت
ماده واحده - مجلس شورای ملی قانون طبابت مصوب 28 شهریور 1306 را با
ماده الحاقیه آن مصوب دوم آذر 1306 از تاریخ انقضا برای مدت سه سال تمدید
و وزارت معارف مکلف است نظامنامه اجرای آن را تنظیم و پس از تصویب
کمیسیون معارف مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارد.
تبصره 1 - امتحان مذکور در قانون مزبور فقط سالی یک مرتبه در نیمه
مهر ماه هر سال به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - اطبایی که مشمول ماده اول قانون 28 شهریور 1306 هستند
مکلف اند از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1309 مدارک خود را در مرکز
به وزارت معارف یا در ولایات به نماینده معارف تسلیم ولی ایرانیانی که در
خارجه مشغول طبابت می باشند می توانند تا آخر مدت سه سال در صورت مراجعه به
ایران مدارک خود را تسلیم و پس از قبول در امتحان اجازه تحصیل نمایند.
تبصره 3 - امتحانات در مرکز یا در مراکز ایالات و ولایات بر طبق
نظامنامه با نظارت نماینده اعزامی وزارت معارف به عمل خواهد آمد.
تبصره 4 - داوطلبان امتحان در صورت امکان بایستی لااقل شش ماه در یکی
از مریضخانه های مرکز یا ولایات کار کرده باشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1308/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.