×

قانون اجازه تاسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فوائد عامه

قانون اجازه تاسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فوائد عامه

قانون-اجازه-تاسیس-وزارت-طرق-و-شوارع-و-وزارت-اقتصاد-ملی-به-جای-وزارت-فوائد-عامه
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون به جای وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت که فعلا موجود است دو وزارتخانه ذیل تاسیس می شود.
1 - وزارت طرق و شوارع .
2 - وزارت اقتصاد ملی .
ماده دوم - وظایف وزارت طرق و شوارع مراقبت در ایجاد و نگاهداری راه های آهن و شوسه و تنظیم و توسعه کشتیرانی و اداره کردن امور بندری است .
ماده سوم - وظایف وزارت اقتصاد ملی به طور کلی فراهم آوردن موجبات تکثیر قوه مولد ثروت عمومی و به کار انداختن منابع ثروت مملکتی از قبیل شیلات و معادن و جنگلها و ترویج فلاحت و مخصوصا ترقی محصولات فلاحتی قابل صدور و تطبیق اصول فلاحتی با اصول علمی جدید و تکمیل وسائل آبیاری و آباد کردن اراضی بائر و توجه مخصوص به بهبودی نژاد و تربیت و تکثیر حیوانات اهلی و تهیه موجبات مبارزه با آفات حیوانی و نباتی و فراهم آوردن موجبات ترقی و توسعه تجارت مملکت از نقطه نظر توسعه صادرات مملکت و تشویق به عمل آوردن امتعه ای که ممکن است در مملکت برای رفع حوائج داخلی تهیه شود و اصلاح مواد صادراتی مملکت به طوری که مطلوب بازارهای خارجه باشد.
ماده چهارم - تشکیلات اداری در وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده پنجم - این قانون از اول فروردین ماه 1309 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1308/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.