جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 12876 11/3/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی تصفیه ازدواج و طلاق" href="/tags/29984/سر-دفتران-ازدواج-و-طلاق/" class="link">سر دفتران ازدواج و طلاق که درجلسه مورخ 3/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ تبصره ذیل به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ازدواج وطلاق تا پایان سال 1359 تمدید میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/03/03
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :