×

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی

لایحه-قانونی-راجع-به-تشکیل-سازمان-بسیج-ملی

وکیل


شماره 3112 18/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی که درجلسه مورخ 10/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1 ـ دراجرای فرمان رهبر انقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران مبنی برایجاد،آموزش وبسیج ارتش 20 میلیونی جهت پیشگیری ومقابله باهرگونه تهدیدوتجاوزنظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی وسوانح طبیعی سازمانی بنام سازمان بسیج ملی زیرنظرفرمانده کل قواووابسته به وزارت کشورتشکیل میگردد.
ماده2 ـ شرح وظایف وتشکیلات وپستهای سازمانی سازمان بسیج ملی باتائیدسازمان اموراداری واستخدامی کشورتهیه خواهدشد.
ماده 3 ـ آئین نامه اجدائی این لایحه قانونی وسیله وزارت کشوروسازمان اموراداری واسنخدامی کشورتنظیم وبه تصویب هیئت وزیران خواهدرسید. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 10280

تاریخ تصویب : 1359/02/10

تاریخ ابلاغ : 1359/03/24

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مصوبه-سند-دانشگاه-اسلامی

مصوبه سند دانشگاه اسلامی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.